1Chọn vé
2THÔNG TIN NGƯỜI MUA
3Thông tin người đăng ký
4THANH TOÁN

Đăng Ký Siêu Sớm

01/07/2024 - 02/07/2024

Đăng Ký Sớm

02/07/2024 - 31/07/2024

Đăng Ký Tiêu Chuẩn

01/08/2024 - 31/08/2024

Đăng Ký Trễ

01/09/2024 - 30/09/2024

TỔNG CỘNG 0 ₫